KISS RADIO【Mouse這樣 DJ來畫 你來猜】FB抽獎活動

KISS RADIO【Mouse這樣 DJ來畫 你來猜】FB抽獎活動
Rou-Syin Kuo  0905******
王靖雯            0956******
Gina Hsu        0929******
陳永良            0983******

以上聽眾可獲得【大帑殿KTV 500元歡唱抵用券+DJ手繪春聯】,請攜帶證件至KISSRADIO領取,不克前往請附28元郵票註明姓名電話地址贈品名,截至2020年02月14日(以郵戳為憑)逾期不候,如有疑問可與07-3365888分機603聯絡。

領獎時間:星期一~星期五AM9:00~PM18:30
國定例假日、連假及週六、日不提供領獎服務